A1 Journal article (refereed), original research

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisestä vaihtelevia kokemuksia


Open Access publication

Publication Details
Authors: Laapio-Rapi Emilia, Tulonen-Tapio Johanna, Ukko Juhani, Rantanen Hannu
Publication year: 2019
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: Suomen Lääkärilehti
Volume number: 74
Issue number: 23
Start page: 1503
End page: 1508
Number of pages: 6
ISSN: 0039-5560
JUFO-Level of this publication: 1
Open Access: Open Access publication

Abstract

Lähtökohdat Sairaanhoitajat saivat lääkkeenmääräämisoikeuden Suomessa vuonna 2010, mutta toimintaa on
tutkittu vähän.

Menetelmät Selvitimme laadullisella tutkimuksella kokemuksia hoitajien lääkkeenmääräämisestä. Haastattelimme avo- ja opiskeluterveydenhuollon sekä perhesuunnitteluneuvolan henkilöstöä ja esimiehiä.

Tulokset
Kokemukset poikkesivat paljon toisistaan. Lääkkeenmääräämisen koettiin parantaneen sairaanhoitajien osaamista ja hoidon saatavuutta sekä helpottaneen lääkäreiden kuormaa. Pienillä terveysasemilla työskentelevät kokivat hyödyt vähäisiksi.

Päätelmät
Lääkkeenmääräämishoitajien työnkuva ei kaikissa yksiköissä ole tarkoituksenmukainen, ja sitä tulisi
kehittää. Vaikuttavuutta ja erityisesti taloudellisia vaikutuksia tulisi tutkia lisää.


Last updated on 2020-20-03 at 10:03