D4 Published development or research report or study

Digipalveluntarjoajana Päijät-Hämeessä


Open Access publication

Publication Details
Authors: Toppari Jaakko, Saunila Minna, Rantala Tero, Ukko Juhani, Rantanen Hannu
Publishing place: Lahti
Publication year: 2019
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research reports
Title of parent publication: LUT Scientific and Expertise Publications
ISBN: 978-952-335-360-2
eISBN: 978-952-335-361-9
ISSN: 2243-3376
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Open Access publication
Location of the parallel saved publication: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-361-9

Abstract


Digitalisaatio
on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä
yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Viime vuosina yritykset lähes kaikilla toimialoilla
ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen uusia digitaalisia teknologioita.
Muutosvauhti ja siten yritysten tarpeet ovat nopeita.

Tuotteiden, palveluiden
ja prosessien digitalisointi ei kuitenkaan ole useimpien yritysten
ydinosaamista, joten yrityksillä on selkeä tarve etsiä ulkopuolista apua
muuntaessaan valikoimaansa digitaaliseksi. Näin ollen yritysten tuotteiden, palveluiden
ja prosessien digitalisoiminen luo mahdollisuuksia palveluntarjoajille tarjota
osaamista ja erilaisia palveluita yrityksien digitaalisen muutosten
tukemisessa.

Tämän oppaan
tavoitteena on tarjota digipalveluntarjoajille tietoa pienyritysten
digitaalisuuden nykytilasta ja digitarpeista. Jokaisen osion lopussa on
Pohdittavaksi –osio, jossa voi pohtia oman yrityksensä näkökulmasta
digitaalisuuteen liittyviä ilmiöitä.

Opas on
kirjoitettu #DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta pk-yrityksille
–hankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja kehittämällä
uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa
digitalisoimalla. Hankkeen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto, Lahden
ammattikorkeakoulu LAMK ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hanketta rahoittavat
Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto. Opas perustuu
Digitaalisuuden tila pk-yrityksissä -kyselyn tuloksiin sekä päijäthämäläisten
yritysten käytännön haasteisiin ja kokemuksiin.


Last updated on 2020-20-03 at 10:03

Share link