D4 Published development or research report or study

Päijäthämäläisen pienyrittäjän digiopas


Open Access publication

Publication Details
Authors: Toppari Jaakko, Saunila Minna, Rantala Tero, Ukko Juhani, Rantanen Hannu
Publishing place: Lahti
Publication year: 2019
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research reports
Title of parent publication: LUT Scientific and Expertise Publications
ISBN: 978-952-335-362-6
eISBN: 978-952-335-363-3
ISSN: 2243-3376
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Open Access publication
Location of the parallel saved publication: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-363-3

Abstract


Digitalisaatio
on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä
yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Digitaalisuudella tarkoitetaan asioiden
muuttamista digitaaliseen muotoon. Usein uusien digitaalisten teknologioiden
hyödyntäminen aiheuttaa muutoksia myös liiketoimintoihin, prosesseihin ja
organisaatiorakenteisiin, kuten myös arvonluontiin. Tällöin puhutaan
digitalisaatiosta, joka uudistaa kokonaisia liiketoimintamalleja ja kumoaa
vanhoja toimintatapoja.

Viime vuosina
yritykset lähes kaikilla toimialoilla ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen uusia
digitaalisia teknologioita. Muutoksien kohteena eivät ole vain yrityksien
sisäisten prosessien automatisointi ja optimointi, vaan myös tuotteet, palvelut
ja liiketoimintamallit voivat kokea muutoksia. Digitalisaatio vaikuttaakin
yritysten toimintaan kokonaisvaltaisesti aina ydinliiketoimintojen muutoksesta
prosesseihin ja tuotteisiin saakka.

Digitalisaation
hyödyntäminen voi alkaa pienistäkin muutoksista yrityksen toiminnassa. Tämän
oppaan tavoitteena on tarjota läpileikkaus digitaalisten työvälineiden ja
niiden hyödyntämismahdollisuuksien maailmaan. Jokaisen osion lopussa on
Pohdittavaksi –osio, jossa voi pohtia oman yrityksensä näkökulmasta
digitaalisuuteen liittyviä ilmiöitä.Opas on
kirjoitettu #DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta pk-yrityksille
–hankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja kehittämällä
uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla.
Hankkeen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hanketta rahoittavat Euroopan
aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto. Opas perustuu Digitaalisuuden tila
pk-yrityksissä -kyselyn tuloksiin sekä päijäthämäläisten yritysten käytännön
haasteisiin ja kokemuksiin.


Last updated on 2020-20-03 at 10:03

Share link