E1 Popularised article, newspaper article

Pienyritykset digitaalisten työvälineiden hyödyntäjinä


Open Access publication

Publication Details
Authors: Toppari Jaakko, Saunila Minna, Sore Sariseelia, Ukko Juhani, Rantala Tero, Rantanen Hannu
Publication year: 2019
Language: Finnish
Title of parent publication: LAMKbusiness-blogi
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Open Access publication

Abstract

Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa
ihmisten elämää sekä yritysten ja yhteiskunnan rakenteita.
Digitaalisuuden yleistyminen on muuttanut merkittävästi kuluttajien
käyttäytymistä ja tarpeita, mikä heijastuu kilpailuympäristön
muutoksina. Kilpailuympäristön muutoksiin vastatakseen yritykset ottavat
jatkuvasti käyttöön uusia digitaalisia teknologioita. Millaisia
teknologioita pienyritykset hyödyntävät? Selvitimme asiaa Päijät-Hämeen
alueella ja havaitsimme, että pienyrityksillä on käytössä monenlaisia
digitaalisia työvälineitä, mutta kehittämisen varaakin on.


Last updated on 2020-20-03 at 10:03