D4 Published development or research report or study

Digitalisaation hyödyntäminen monitieteisissä opiskelijaryhmissä


Open Access publication

Publication Details
Authors: Hyypiä Mirva, Parjanen Satu, Melkas Helinä
Publishing place: Grano Oy, 2019
Publication year: 2019
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja
Title of parent publication: Digitaalisuus – korkeakouluopetuksen mahdollisuus
Volume number: 45
ISBN: 978-951-827-301-4
eISBN: 978-951-827-300-7
ISSN: 2342-7493
eISSN: 2342-7507
JUFO-Level of this publication: 0
Permanent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-300-7
Open Access: Open Access publication

Abstract

Tämä
artikkeli keskittyy integratiivisen pedagogiikan periaatteiden pohjalta suunnitellun
kurssikokonaisuuden tarkasteluun digitalisaation näkökulmasta. Erityisen kiinnostuksen
kohteena ovat opiskelijoiden näkemykset digitalisaation hyödyntämisestä monitieteisissä
opinnoissa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa, millaisia kokemuksia
opiskelijoilla on integratiiviseen pedagogiikkaan perustuvasta kurssista sekä miten
digitalisaatio tukee oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Artikkelin taustalla
on tarve kehittää digipedagogisia taitoja ja yhteisöllistä oppimista
korkeakouluopetuksessa Euroopan laajuisesti. Tarkasteltava kurssikokonaisuus on
rakennettu verkko-oppimisympäristöön.
Lisäksi kurssilla hyödynnetään audiovisuaalista materiaalia, videoita ja
mallinnussovelluksia tai -alustoja erityisesti teknologian ja
palveluinnovaatioiden esille tuomiseksi. Yhteistyön ja kommunikaation ylläpitämisessä
käytetään tyypillisesti sosiaalisen median pikaviestintä- tai puhesovelluksia
ja -ohjelmia.


Projects
Video-Supported Education Alliance (01/01/2018 - 31/12/2020)

Last updated on 2020-20-03 at 10:03