Other

Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumi. Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta. Numero 2/9: Luovuus.


Publication Details
Authors: Koskela Virpi, Laakso Hilkka., Lappalainen Sari, Martikainen Suvi-Jonna., Oikarinen Tuija., Pekkarinen Satu., Pässilä Anne
Publisher: Lappeenranta University of Technology
Publishing place: Lahti
Publication year: 2018
Language: Finnish
Title of parent publication: Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumi. Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta
Volume number: 8
ISBN: ISBN 978-952-335-136-3 (painettu julkaisu)
ISSN: 2243-3384
JUFO-Level of this publication: 0

Abstract


Sitä saat mitä
jaat -sarjakuva-albumit ovat syntyneet taidelähtöisiä menetelmiä soveltamalla
yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kanssa ESR:n rahoittamassa
hankkeessa "Sitä saat mitä jaat - Yhteisen jakamisen toimintamalli
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa". Suurin osa
sarjakuva-albumien sisällöstä perustuu työntekijöiden omista työn
kokemuksistaan piirtämiin ruohonjuurisarjakuviin. Ruohonjuurisarjakuvan äärelle
työntekijät ohjasi hankkeen työpajoissa kuvataiteilija Hanna Arvela. Syntyneet
sarjakuvat kategorisoitiin olennaisimpiin teemoihin, joihin liittyen tutkijat
kirjoittivat jokaiseen albumiin populaareja, mutta tieteeseen vahvasti nojaavia
lyhyitä tutkimusartikkeleita.Albumien tavoitteena on tehdä erityisesti
työntekijöiden kokemuksia näkyväksi ja toimia näin työelämädialogin
käynnistäjänä sekä innovatiivisena alhaalta ylöspäin suuntautuvana
työelämätutkimuksen lähestymistapana.


Last updated on 2019-11-01 at 14:13