Other

Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumi. Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta. Numero 1/9: Muutos.


Publication Details
Authors: Koskela Virpi, Laakso Hilkka, Lappalainen Sari, Martikainen Suvi-Jonna, Oikarinen Tuija, Pekkarinen, Satu, Pässilä Anne
Publisher: Lappeenranta University of Technology
Publishing place: Lahti
Publication year: 2017
Language: Finnish
Title of parent publication: Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumi. Tarinoita ruohonjuuresta ja asiaa työarjesta
ISBN: ISBN 978-952-335-135-6 (painettu julkaisu)
ISSN: 2243-3384
JUFO-Level of this publication:
Open Access: Not known

Abstract

Sitä saat mitä jaat -sarjakuva-albumit ovat syntyneet taidelähtöisiä menetelmiä soveltamalla yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kanssa ESR:n rahoittamassa hankkeessa "Sitä saat mitä jaat - Yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa". Suurin osa sarjakuva-albumien sisällöstä perustuu työntekijöiden omista työn kokemuksistaan piirtämiin ruohonjuurisarjakuviin. Ruohonjuurisarjakuvan äärelle työntekijät ohjasi hankkeen työpajoissa kuvataiteilija Hanna Arvela. Syntyneet sarjakuvat kategorisoitiin olennaisimpiin teemoihin, joihin liittyen tutkijat kirjoittivat jokaiseen albumiin populaareja, mutta tieteeseen vahvasti nojaavia lyhyitä tutkimusartikkeleita.Albumien tavoitteena on tehdä erityisesti työntekijöiden kokemuksia näkyväksi ja toimia näin työelämädialogin käynnistäjänä sekä innovatiivisena alhaalta ylöspäin suuntautuvana työelämätutkimuksen lähestymistapana.


Last updated on 2019-11-01 at 13:40