D4 Published development or research report or study

Kotihoidon ulkoistuksen vaikutukset ja vaikuttavuus - tapaustutkimus Lahti


Open Access publication

Publication Details
Authors: Hennala Lea, Uotila Tuomo
Publishing place: Lahti
Publication year: 2017
Language: Finnish
Related Journal or Series Information: LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research reports
Title of parent publication: LUT Scientific and Expertise Publication Tutkimusraportit - Research Reports No. 73
Volume number: 73
ISBN: 978-952-335-174-5
eISBN: 978-952-335-175-2
ISSN: 2243-3376
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Open Access publication

Abstract

Raportti käsittelee
tuloksia tapaustutkimuksesta, jossa tunnistettiin kotihoidon ulkoistuksesta seuranneita
positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia vaikutuksia henkilöstön, asiakkaan ja
johtamisen näkökulmista. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin, miten
kotihoitoalueen ulkoistamiseen päätöksentekotilanteessa kohdistetut
positiiviset odotukset palvelun laadusta, tuottavuudesta ja
vertaiskehittämisestä todentuvat noin kahden vuoden seurantajaksolla
(ulkoistamisen vaikuttavuus)


Last updated on 2018-19-10 at 07:55