Other

Nuorten kokeilupolku yrittäjyyteen


Publication Details
Authors: Oikarinen Tuija
Publication year: 2017
Language: Finnish
JUFO level of this publication: 0
Open Access: Not an Open Access publication

Abstract


Nuorten halu perustaa yritys on kasvanut Suomessa nopeasti. Taustalla
vaikuttaa sekä työelämän pirstaloituminen että muuttunut käsitys yrittäjyydestä:
yrittäjyys nähdään mahdollisuutena omaehtoiseen työllistymiseen ja itsensä
toteuttamiseen. Haasteena onkin, kuinka käytännössä tukea nuoria yrittäjyyteen.
Havaitsimme, että nuoret toivovat mahdollisuuksia tutustua käytännössä, mitä
yrittäjyys ja liiketoiminnan pyörittäminen tarkoittavat. Kuinka siis kohtauttaa
yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret ja jo toimivat yrittäjät, jotka voivat
tarjota nuorille näköalapaikkoja yrittäjyyteen?


ESR-rahoitteisen Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen Lappeenrannan
teknillisen yliopiston Lahden yksikön osahankkeessa rakennettiin nuorten
yrittäjyyteen kannustamiseksi uudenlaista yhteistyötä alueellisten toimijoiden kesken.
Yhteistyöverkostoon tulivat Lahden kaupungin nuoriso-
ja työllisyyspalvelut, Ohjaamo, TE-palvelut, Lahden Yrittäjät ry, Lahden seudun
kehitys LADEC, Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja
Yrityskummit.


Tuloksena syntyi uudenlainen yhteistyömalli: Yrittäjyyspolku.
Yrittäjyyspolulla kohtaavat yrittäjyydestä
kiinnostunut nuori ja mentorointiin halukas yrittäjä, joka tarjoaa nuorelle
mahdollisuuden oppia ja käytännössä kokeilla yrittäjyyttä 1–6 kuukautta. Polulla
ovat tukena työhön­valmentaja ja yritysneuvoja. Idea on siis soveltaa työkokeilua
yrittäjyyden kokeilemiseen. Yrittäjyyspolku rakennettiin osaksi Matkalla
duuniin! -palvelua täydentämään sen kokeilu-, oppi- ja työpolkuja. Matkalla
duuniin! -palvelun tarjoavat Lahden Yrittäjät ry ja Lahden nuorisopalvelut. Toimintamalli,
miten ohjata kokeilua vastaamaan eri osapuolten tavoitteisiin, on kuvattu
Käyttäjän oppaaseen. Yrittäjyyspolku ja Käyttäjän opas löytyvät http://lahti.matkalladuuniin.fi/tietoa/yrittajyyspolku
Last updated on 2017-01-11 at 08:37