Other

Työn merkityksellisyyden kokemukset hyvinvoinnin tukena terveydenhoidon aloilla


Publication Details
Authors: Martikainen Suvi-Jonna, Koskela Virpi, Oikarinen Tuija
Publication year: 2017
Language: Finnish
JUFO-Level of this publication: 0
Open Access: Not an Open Access publication

Abstract


Viime vuosina merkityksellisyys on noussut avainasemaan työelämän
ja työhyvinvoinnin tutkimuksessa. Työn
merkityksellisyyden kokemus on keskeistä hyvälle elämälle ja ihmisen
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille (Veltman 2016), ja sillä tarkoitetaan mm.
tehtävän tarkoituksenmukaisuutta sekä yksilöiden arvojen, identiteetin ja
merkitysten ilmaisemista työn kautta, ja työn kokemusten liittymistä suurempaan
elämän tarkoitukseen. Työn merkitykselliseksi kokemisella on havaittu olevan
myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvointiin, esim. stressinhallintaan ja loppuun
palamisen ehkäisemiseen (Lips-Wiersma & Wright, 2012) sekä sielun
hyvinvointiin, jolle olennaista on kuulumisen tunne, yhteisöllisyys (Ashmos
& Duchon 2000).


Tutkimuskysymyksemme on: Millaisia merkityksellisyyden kokemuksia
sosiaali- ja terveysalan työntekijät tunnistavat oman työnsä arjesta?


Tutkimus toteutettiin ESR-rahoitteisen Sitä saat mitä jaat
-hankkeen (2016 – 2018) toiminnallisissa työpajoissa keväällä 2016. Työpajoihin
osallistui
176 työntekijää Lahden kaupungin terveysalojen
organisaatioista. Työpajoissa tunnistettiin,
jaettiin ja tutkittiin työperäisen merkityksellisyyden kokemuksia soveltavan
taiteen ja hyväksyvän läsnäolon menetelmien avulla. Tutkimuksen aineistona ovat
sekä
työpajoissa osallistujien itsensä kirjaamat että tutkijoiden dokumentaatiosta
tunnistamat kokemusten kuvaukset.


Alustavien tulosten mukaan työyhteisöissä on tarve puhua
työn merkitykseen liittyvistä ristiriitaisistakin kokemuksista. Työyhteisöissä kaivataan avoimuutta,
yhteisten ilojen, surujen, onnistumisten
ja epäonnistumisten jakamista. Ihmistyössä tapahtuva pieni arjen kohtaaminen, oman työn
tarpeellisuuden hetkellinen oivaltaminen tai työhön liittyvien ajatusten ja kokemusten
vaihtaminen yhdessä työkavereiden kanssa voi olla keskeistä työn merkityksellisyyden
ja oman hyvinvoinnin tukemiseksi.
Last updated on 2017-01-11 at 09:57