Other project

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla (Hajautettu energiantuotanto maat)

14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2016
End date: 28/02/2018

Funder
Other Finnish

Abstract


Hankkeen tavoitteena on lisätä hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia Etelä-Savon
alueella hyödyntämällä metsäbiomassan käyttöä sekä lisäämällä sähkön tuotantoa
pienemmässä mittakaavassa pien-CHP –laitoksissa.

Hankkeessa kartoitetaan maatilojen ja muiden kiinteistöjen, laitosten sekä yritysten
kiinnostus pien-CHP –laitosten hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa sekä
selvitetään metsäbiomassaa hyödyntävän hajautetun energiantuotannon
mahdollisuudet Etelä-Savon alueella maaseutuympäristöissä. Lisäksi tehdään
vertailuja hajautetun energiantuotannon käyttömuotoihin muualla Euroopassa,
esim. Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa.

Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma eli missä ja millä
tekniikalla metsäbiomassaa voitaisiin hyödyntää pien-CHP –laitoksessa
Etelä-Savon alueella. Hankkeessa tuotetaan myös pilottiratkaisuja, jotka
sisältävät suunnitelman eri vaihtoehdoista.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Lappeenrannan teknillisen
yliopiston LUT Savo-yksikkö. Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto.


Keywords
biomass, small-scale CHP-production

Research Areas


LUT Focus Areas


Last updated on 2019-08-04 at 14:14