Research project

Arktiset Rakenteet / LUT


Project Details
Start date: 01/09/2015
End date: 31/12/2017

Funder
Tekes

Abstract

Arktiset Rakenteet -projekti on osa Tekesin Arktiset Meret ohjelmaa. Projektissa sekä Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (LUT) teräsrakennelaboratorio että Jyväskylän Ammattikorkeakoulun (JAMK) Teollisuustekniikan osasto tutkivat yhteistyössä arktisilla alueilla toimivien yritysten kanssa alueen olosuhteiden rakennetekniikalle asettamia haasteita. Tavoitteena on uusinta tutkimuslaitteistoa ja -metodeja hyödyntäen tutkia erityisesti lujien terästen korroosio- ja lujuusominaisuuksia. Suomi on eräs edellä kävijöistä lujien terästen hyödyntämisessä ja projektissa selvitetään mm. lujista teräksistä hitsattujen rakenteiden väsymiskäyttäytymistä sekä kokeellisesti että eri mallinnusmenetelmiä apuna käyttäen. Saadun tiedon avulla parannetaan kylmien olosuhteiden osaamista, jonka avulla voi rakenteen suunnitella optimoidusti ko. olosuhteet huomioiden. Projektin toimenpiteet mahdollistavat materiaalitehokkaiden ja kilpailukykyisten teräsrakenteiden suunnittelun ja toteutuksen, ja nämä edelleen auttavat yrityskenttää arktisen alueen liiketoiminnassa ja voimistuvassa kansainvälisessä kilpailussa. Keskeisessä asemassa tutkimuksessa tuotettavan uuden tiedon yleishyödyllisen vaikutuksen lisäksi on sen suora sovellettavuus mukana olevien pk-yritysten tuotteisiin konkretisoiden edellä kuvatun kilpailuetumahdollisuuden.Last updated on 2018-01-01 at 07:30

Share link