Research project

LVDC RULES (LVDC RULES)


Project Details
Start date: 03/08/2015
End date: 30/09/2018

Funder
Tekes

Abstract

LVDCRULES-Tutkimuslaitteistoistatuotantokäyttöön -tutkimushankkeen (2015-2018) päätavoite on tutkia ja kehittää teknologioita, menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla saavutetaan nykytekniikalla parhaat ratkaisumallit pienjännitteisen tasasähkönjakelujärjestelmän (LVDC) tuotantokäytön aloittamiseksi suomalaisessa sähköverkkoympäristössä. Tutkimuksessa syntyvä tieto ja ratkaisut tukevat alan suomalaisen teollisuuden mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä liiketoimintaa LVDC-teknologian ympärille. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut ovat laajasti hyödynnettävissä niin valmistavan teollisuuden kuin jakeluverkkoyhtiöidenkin sekä alan palveluntarjoajien ja alihankkijoiden keskuudessa. Tutkimustulosten pohjalta erityisesti pk-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa tasasähkönjakelun tekniikan ja sen hyödyntämiseen liittyvien palveluiden ympärille.

Hanke on osa Tekesin Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 -ohjelman Kestävää kasvua -kampanjaa. Sen toteutuksesta vastaa Lappeenrannan teknillinen yliopiston Sähkömarkkinalaboratorion LVDC-tutkimusryhmä. LUT:n toteuttama tutkimushanke kuuluu kolmesta rinnakkaishankkeesta muodostuvaan kokonaisuuteen (LVDCRULES), jonka kahden muun osan toteutuksesta vastaavat Elenia Oy ja Ensto Finland Oy. Kokonaisuuden tavoitteena on mahdollistaa pienjännitteisen tasasähkönjakelun siirtäminen tutkimusympäristöistä teolliseen tuotantokäyttöön sähkönjakeluverkkoyhtiöissä. Hankekokonaisuudessa tehdään käytännönläheistä soveltavaa tutkimusta, jonka keskeisenä tuloksena syntyy kehitettävän järjestelmän tyypilliseen käyttökohteeseen toteutettavan pilottiasennuksen avulla verifioituja tyyppiratkaisuita. Hankekokonaisuuden toteutusta ohjaa johtoryhmä, jossa alan pk-yritykset ovat vahvasti edustettuina.Last updated on 2017-07-11 at 13:06