Research project

Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa (Metsäenergia)


Project Details
Start date: 03/07/2015
End date: 31/07/2018

Funder
Other Finnish

Abstract
Hankkeella haetaan ratkaisuja ja toimintamalleja fossiilisten energialähteiden korvaamiseksi paikallisilla uusiutuvilla polttoaineilla kuntakeskuksissa ja maaseudulla Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen alueella erityisesti metsäenergia nähdään potentiaalisimpana vaihtoehtona korvattaessa fossiilisia polttoaineita lämpö- ja voimalaitoskokoluokassa. Toiminnan laajeneminen pienempään kokoluokkaan vaatii paikallisten toimijoiden aktivointia tiedottamalla toimialan mahdollisuuksista. Kaakkois-Suomessa metsäenergian uudet käyttökohteet sijoittuvat erityisesti kuntien ja teollisuuden lämmön tuotantoon sekä maaseudun kiinteistöihin. Aiemmissa tutkimuksissa tämä pienempi kokoluokka on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tässä kokoluokassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia löytyy lämpöyrittäjyydestä ja polttoaineen tuotannosta. Suuremmassa kokoluokassa metsäenergian laajempi hyödyntäminen ja terminaalit lisäävät myös metsäenergian nykyistä kysyntää, joista osa voi sijoittua alueen ulkopuolelle, jolloin Kaakkois-Suomesta toimitettaisiin niihin metsäenergiaa. Lisäksi paikallisilla polttoaineterminaaleilla voidaan parantaa Kaakkois-Suomen energiahuollon huoltovarmuutta.


Last updated on 2018-13-04 at 08:30