Research project

CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen (CleanAcceptance)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/09/2015
End date: 30/06/2018

Funder
Other Finnish

Abstract
Cleantech nähdään Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisenä lähteenä. Edelliseltä vuosikymmeneltä on kuitenkin hyvin muistissa se, mihin Suomi kompastui IT-teknologian markkinoilla: teknologinen osaaminen on huippuluokkaa mutta sitä ei osattu soveltaa sopivaksi loppukäyttäjän ja asiakkaan käteen. Kestävyyden näkökulmasta cleantechia ei pidä nähdä vain ympäristöteknologisena ratkaisuna vaan myös taloudellisen ja erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Tässä hankkeessa tutkitaan asumiseen ja rakentamiseen liittyviä cleantech-ratkaisuja loppukäyttäjän näkökulmasta. Käyttäjälähtöisyyden on useissa tutkimuksissa todettu olevan keskeinen kilpailukyvyn lähde. Kestävän yhdyskuntarakenteen luomisessa onkin ymmärrettävä koko arvonmuodostusprosessi, jonka keskeisenä toimijana on loppukäyttäjä. Esimerkiksi elämänmuutostilanteissa tehdyt asumiseen liittyvät valinnat määrittävät asumisesta ja liikkumisesta aiheutuvan ympäristökuormituksen ja kustannukset useiksi vuosiksi eteenpäin. Tehokkain tapa vaikuttaa on integroida käyttäjiä ratkaisujen kehittämiseen aikaisessa vaiheessa ja luoda heille erilaisia asumismuotoja ja rakenteita, jotka tukevat kestävämpien asumiskäytäntöjen yleistymistä. Hankkeessa tehdään ylimaakunnallista yhteistyötä Työtehoseuran BioKitchen - Biotalous tulevaisuuden vähähiilisessä keittiössä -hankeidean kanssa.

Tässä hankkeessa halutaan etsiä käyttäjälähtöisesti vaihtoehtoisia asumisen malleja ja kehittää olemassa olevia. Lisäksi selvitetään, minkälaisia rakenteita tarvitaan tukemaan näiden asumismuotojen yleistymistä. Hankkeessa selvitetään myös mitkä asenteet ja arvot hidastavat kestävien ratkaisujen, kuten uusiutuvan energian ja energiatehokkaampien ratkaisujen yleistymistä.

Hankkeen päätavoitteena on edistää kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumista. Hankkeessa selvitetään loppukäyttäjän arvonmuodostusprosessia ja arvostuksia liittyen asumisen kestävyyteen (ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen).


Last updated on 2018-09-07 at 10:00