Other project

A Posse ad Esse (Posse)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2016
End date: 31/12/2017

Funder
Other Finnish

Abstract
A Posse ad Esse on EAKR-rahoitteinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä yhteistyö- ja kehitysympäristö sekä toimintatavat, joilla Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT)j a Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan amk) asiantuntija- ja opiskelijapotentiaali yhdessä hyödyttää alueen yritysten kehittymistä ja luo uutta yrittäjyyttä. LUT ja Saimaan amk sijaitsevat samalla kampuksella, hyödyntävät yhteisiä tiloja, niillä on yhteinen kirjasto ja myöskin jossain määrin opetus-, tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti, eikä ole olemassa sovittuja joustavia käytäntöjä, jotka mahdollistavat joustavan yhteisten resurssien käytön. Yhteinen tahtotila kehittämiselle on olemassa, ja tähänastisten kokemusten pohjalta rakennettavat toimintamallit nähdään yhteisesti tärkeänä seuraavana askeleena. Saavutettavien tulosten avulla kampuksen tuottama hyöty alueen olemassa olevien yritysten ja tulevien yritysten taholle voidaan nostaa uudelle tasolle. Skinnarilan
korkeakoulukokonaisuuden tulee profiloitua yritysten suuntaan nimenomaan helposti lähestyttävänä
yhteistyötahona ja kehityksen vauhdittajana. Yrittäjyyden lisäksi hanke palvelee opiskelijoita ja 2000-luvun tapaa oppia, jossa pelkän teorian sijaan ratkotaan käytännön ongelmia, harjoitellaan työelämätaitoja sekä tehdään yhteistyötä eri alojen ja eri oppilaitosten ihmisten kanssa, kuten työelämässäkin.

Keywords
EAKR, Etelä-Karjala, korkeakoulu-yritysyhteistyö, yrittäjyys


Last updated on 2018-05-01 at 14:45