Research project

InnoSpring Catch - Capturing Opportunities and Co-creating value in the digital economy - toward dynamic expert teams


Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2016

Funder
Tekes

Abstract

Tutkimushankkeen tavoitteena on ollut tutkia uusia ketteriä organisoitumismuotoja ja erityisesti nopean ja luovan asiantuntijatyön kasvokkaista ja digitaalista organisoitumista. Hankkeessa mallinnetaan ja tutkitaan empiirisesti nopeita luovia kohtaamisia, asiantuntijoiden motivaatiota ja sitoutumista uudenlaiseen työskentelyyn, väliaikaisten asiantuntijaryhmien luottamuksen syntymistä ja uuden tiedon luomista digitaalisella alustalla.

Tutkimushanketta ovat rahoittaneet yhteistyökumppanit Tekes, Nokia, Metso, Solved, Transfluent, TEK ja Nomovok.

Lisätietoa:

Tutkimushankkeen johtaja Kirsimarja Blomqvist, kirsimarja.blomqvist@lut.fi
Projektipäällikkö Anna-Maija Nisula, anna-maija.nisula@lut.fi


Keywords
New forms of organizing, temporary, co-creation, value co-creation, digitalization, capturing opportunities


Last updated on 2018-26-01 at 13:23