Research project

NEUROVERKKO-OHJATTU HITSAUKSEN ITSESÄÄTYVÄ JÄRJESTELMÄ
Neuroverkossa toimiva hitsauksen itsesäätyvä järjestelmä
(NEURAL)


Project Details
Start date: 01/01/2015
End date: 31/03/2017

Funder
Tekes

Abstract
Hitsauksen, erityisesti MIG/MAG -hitsauksen säätöön haetaan aivan uutta ratkaisua ratkaisemaan automaattisen tai mekanisoidun hitsauksen laatu- ja tuottavuusongelmat.


LUT Focus Areas


Last updated on 2017-23-11 at 10:30