Research project

Reaaliaikaisten indentifiointityökalujen kehittäminen membraanipintojen likaantumisen ja biofilmikerroksen syntymekanismin selvittämiseksi


Project Manager

Project Details
Start date: 01/09/2013
End date: 31/08/2018

Funder
Academy of Finland


LUT Focus Areas


Last updated on 2019-04-02 at 15:43

Share link