Research project

Kansalaisen arvo ja potentiaalit asumisen uusissa kyläekosysteemeissä (Dorf)


Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2016

Funder
Tekes


Last updated on 2019-31-05 at 08:33