Research project

PAKKAAMO 2020

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/02/2015
End date: 28/02/2018

Funder
Other Finnish

Abstract

PAKKAAMO 2020 -hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Suomen alueelle kuitupohjaisten biomateriaalien,
pakkausratkaisuiden ja pakkausvalmistusteknologioiden kehittämiseen erikoistunut lähi- ja luomuruokapakkaamisen tutkimus- ja osaamiskeskittymä. Hankkeen alueellisena tavoitteena on parantaa kartonkiteollisuuden, tutkimuslaitosten ja pakkausalalla toimivien yrityksien valmiuksia kehittää lähi- ja luomuruoan pakkaamiseen soveltuvia tulevaisuuden pakkausratkaisuja ja hajautettuun pakkausvalmistukseen tarvittavia koneita ja laitteita. Hankkeen taustatekijöihin kuuluvat suomalaisen kartonkiteollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen ja voimakkaasti kasvava lähi- ja luomuruokatrendi. Hankkeessa yhdistyy kotimaisen kartonkiteollisuuden ja maatalouden tuotteet, biomateriaalista valmistetut kartonkipakkaukset ja lähi- tai luomutuotetut elintarvikkeet, "yhdeksi kaupalliseksi tuotteeksi", ja syntyy
kotimaista pakkausosaamista lähi- ja luomuruokapakkaajien hyödynnettäväksi.

Kehitystyön perustaksi selvitetään tulevaisuuden pakkaustrendit ja -vaatimukset sekä lähi- ja luomutuotteiden pakkaamisen parhaat käytännöt Euroopan alueella. Kartoituksessa selvitetään, mitä vaatimuksia tulevaisuuden elintarvikepakkausratkaisuille tullaan asettamaan ja mitä voimme oppia muualta lähi- ja luomuruoan pakkaamiseen, markkinointiin, jakeluun ja vientiin liittyen.

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen pientuottajan pakkausyksikkö "PAKKAAMO 2020". Lähi- ja
luomuruokapakkaajien erityistarpeet huomioiva laite mahdollistaa hajautetun pakkausvalmistuksen ja pakkaamisen lähellä tuottajaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusiutuvia, nykyisiä biomateriaaleja edullisempia, biomateriaaleja vaihtoehdoiksi elintarvikepakkausten muovimateriaaleille. Lisäksi kehitetään tekniikoita, joilla voidaan esimerkiksi hidastaa bakteerien toimintaa, parantaa ruoan säilyvyyttä, turvallisuutta, tuotteiden varastointivakautta sekä personoitavuutta ja lisäarvoa.

Älyteknologiaan liittyvässä osuudessa kehitetään indikaattori- ja anturiratkaisuja elintarvikkeiden tuoreuden
osoittamiseen, pilaantumistuotteiden ja pakkauksen ympäristön tilan seurantaan. Hankkeessa kehitetään älykkäitä sähköisiä painettavia komponentteja, jotka mahdollistavat anturien langattoman etäluennan ja pakkauksen kommunikoinnin esimerkiksi älypuhelimien tai kodinkoneiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon toteutetaan ainutlaatuinen
pakkaustekniikan protopaja, jonka keskeisenä laitteena tulee toimimaan hankkeessa rakennettava pientuottajien pakkausyksikkö "PAKKAAMO 2020". "PAKKAAMO 2020" -pakkausyksikkö ja Pakkaustekniikan laboratorion sekä osatoteuttajien muu laitekanta ja asiantuntemus tulevat toimimaan ainutlaatuisena lähi- ja luomuruokapakkaamisen demonstraatio- ja pilotointiympäristönä. Hankkeessa yhdistyy uudella tavalla LUT:n ja sen yhteistyökumppaneiden poikkitieteellinen osaaminen uusien pakkausratkaisuiden kehittämisessä.
Hankkeen osatoteuttajista ja yhteistyökumppaneista koostuvan verkoston tarjoama pakkausalan osaaminen tulee vastaamaan elinkeinoelämän tuotekehitystarpeisiin. Lisäksi hanke vahvistaa EU:n alueella toteutettavan verkostoitumisen myötä LUT:n, VTT:n ja ÅAU:n pakkaustekniikan osaamisen tunnettuutta koko Euroopan alueella
LUT Focus Areas


Last updated on 2018-21-09 at 10:05