Research project

Taiteen refleksiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa


Principal Investigator

Co-Investigators

Project Details
Start date: 01/01/2011
End date: 30/04/2014

Funder
Tekes


Last updated on 2019-31-05 at 08:33

Share link