Research project

Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa


Principal Investigator

Project Details
Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2014

Funder
Tekes


Last updated on 2019-31-05 at 08:33