Research project

Sosiaalisesti kestävällä innovoinnilla asuinalueiden uudistamiseen - oppimateriaalihanke


Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/08/2013
End date: 30/11/2015

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeessa työstettiin uudenlainen oppimateriaali asuinalueiden kehittämisprosessien
toteuttajille. Oppimateriaalin tavoitteena on herättää asuinalueiden kehittäjät
ja asukkaat pohtimaan, miten asuinalueiden uudistumiseen tähtäävät
innovaatioprosessit voidaan toteuttaa sosiaalisesti kestävällä tavalla. Bykälät
soveltuu myös koulutus- ja valmennusmateriaaliksi. Oppimateriaalin sivusto
löytyy oheisesta linkistä: https://bykalat.wordpress.com/.


"Väistele asukasta" sekä "Piiloudu ja siiloudu" ovat tutkimusperustaisen
Bykälät – oppimateriaalin kehotuksia. Bykälät – oppimateriaalissa hyödynnetään
provokaatiota, toiveena on tehdä kehittämistyön problematiikkaa näkyväksi ja saada
oppimateriaalin käyttäjä reagoimaan. Reaktion on tarkoitus johtaa reflektioon:
ajatteluun, pohdintaan ja uusiin kysymyksiin – sitä kautta mahdollisesti myös
muutokseen tekemisen tavoissa.

Oppimateriaali on luotu osallistavassa yhteistyössä asuinalueiden kehittämistyössä toimivien
virkamiesten, tutkijoiden ja asuinalueiden asukkaiden kanssa. Hankkeessa saadut
tutkimustulokset on muunnettu mm. videoiden, teatterillisten kohtausten ja
kuunnelmien muotoon.

Last updated on 2019-31-05 at 08:33