Research project

OI-NET / Erasmus (OI-NET)


Principal Investigator

Project Manager

Project Details
Start date: 01/01/2015
End date: 30/09/2016

Funder
European Commission

Abstract

Eurooppalainen avoimen innovaation akateeminen verkosto (OI-Net) on EU:n yhteisrahoitteinen hanke, joka edistää eurooppalaisten korkeakoulujen, yliopistojen ja julkishallinnon välistä yhteistyötä ja rakentaa avoimen innovaation ajatuksiin nojaavaa opetusta ja opinto-ohjelmia.

OI-Net-hankkeessa on mukana 51 partneria 35 maasta. LUT toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen toteutusaika on lokakuu 2013-syyskuu 2016.

Hankkeen kotisivut: http://www.oi-net.eu/

Lisätietoja: professori Marko Torkkeli, marko.torkkeli(at)lut.fi, LUT Kouvola ja nuorempi tutkija Justyna Dabrowska, justyna.dabrowska(at)lut.fi, LUT KouvolaLast updated on 2019-31-05 at 08:33