Research project

Industrial Emissions and CO2 Direct Removal Options – Advancing High-Resolution Energy System Modelling with Pathway Analyses for achieving ambitious Climate Targets
Teollisuuden päästöt ja suorat hiilidioksidin poistovaihtoehdot – Korkearesoluutioisen energiajärjestelmämallinnuksen edistäminen polkuanalyysejä varten kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi


Project Details
Start date: 01/09/2021
End date: 31/08/2024

Funder
Academy of Finland


LUT Focus Areas


Last updated on 2021-23-06 at 10:54

Share link