Research project

Life in the fast lane: Revealing high-frequency plankton dynamics with multi-device imaging and open-set image classification
Elämää veden kiitoradalla: monilaitekuvantaminen ja kuvien luokittelu avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa
(FASTVISION-plus)


Project Details
Start date: 01/09/2021
End date: 31/08/2025

Funder
Academy of Finland


Last updated on 2021-17-06 at 09:25