Research project

Horizon Europe rahoituksen kasvattaminen ekosysteemin kasvun vauhdittamiseksi.
Maakunnan omaehtoinen kehittämisraha MOKRA

14715

Project Details
Start date: 01/05/2021
End date: 31/12/2022

Funder
Other Finnish


LUT Focus Areas


Last updated on 2021-24-06 at 14:05