Research project

Biobased material development by electrospinning method
Biopohjaisten materiaalien kehittäminen sähkökehruumenetelmällä


Project Details
Start date: 01/04/2021
End date: 31/12/2023

Funder
Other Finnish


LUT Focus Areas


Last updated on 2021-10-05 at 14:49