Research project

Digitalisaation mahdollisuudet Päijät-Hämeen kasvun vauhdittamisessa (PHL-GreenDigi)

14715

Project Details
Start date: 01/02/2021
End date: 31/01/2023

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen tavoitteena on ideoida digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen pohjautuen Päijät-Hämeen alueella
korkeakoulujen, yritysten, kaupunkien/kuntien sekä julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöhankkeita, joilla pyritään edistämään alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Tämän lisäksi hankkeen toteutuksessa huomioidaan myös laajemmin elinkeinoelämää edustavien tahojen, esimerkiksi Hämeen Kauppakamarin ja Päijät-Hämeen yrittäjien näkemyksiä. Tavoitteena on pitkäaikainen toimintamalli ja – ympäristö, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monella eri tavalla alueen kehittämistyön yhteydessä. Hankkeen toimenpiteinä suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen ekosysteemi, jonka sisään rakennetaan konsortioita huomioiden eri sidosryhmän näkökulmat ja intressit digitaalisuuteen liittyen (esim. yritykset, kaupungit/kunnat, sote-puoli). Ekosysteemi rakennetaan alueellisten osaamisten ja vahvuuksien pohjalta ja mahdollisia osaamispuutteita täydennetään tarvittaessa alueen ulkopuolelta. Näin ollen rakentuvista konsortioista muodostuu tarpeen mukaan myös ylimaakunnallisia ja kansallisen tason kokonaisuuksia.


Keywords
Digitalisaatio, ekosysteemi


Last updated on 2021-09-03 at 10:01