Research project

Palautetta ysimittarilla - vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta


Project Details
Start date: 01/08/2021
End date: 31/12/2023

Funder
Other Finnish

Abstract


Hankkeen tavoitteena on rakentaa Ysimittari -kyselyn yhteyteen palautejärjestelmä, joka tuottaa sekä oppilaille henkilökohtaisen palautteen omista yrittäjyysvalmiuksistaan että koulu-, kunta-, maakunta- ja valtakunnallisen tason tietoa yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja johtamiseen. Palautejärjestelmän tuottamalla tiedolla on suora vaikutus Ysimittariin vastanneisiin yhdeksäsluokkalaisiin sekä suomalaisten yläasteiden rehtoreihin ja johtoon. Palautejärjestelmän tarjoama tieto voidaan kytkeä osaksi Tralla-palvelun yrittäjyyskasvatuksen suunnittelutyökalua. Yhdeksäsluokkalaisten tuottama tieto hyödyttää myös toisen asteen yrittäjyyskasvatustoimien kehittämistä.Last updated on 2021-19-02 at 10:49

Share link