Research project

Extra-CT - kuumavesiuutosta vähähiilisiä ratkaisuja

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/02/2020
End date: 31/08/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Extra-CT-hankkeen päätavoitteena on luoda edellytykset vähähiilisen, kuumavesiuuttoon perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle Heinolan seudun bio- ja kiertotalouden ekosysteemissä. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia puunjalostusteollisuuden sivutuotteena syntyvän sahanpurun jalostusarvon nostamiselle sekä selvitetään demonstraatiomittakaavan uuttamislaitoksen tekniset ja taloudelliset edellytykset. Hankkeen toteuttajakumppanit ovat Heinolan kaupunki, LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu (LAB).LUT Focus Areas


Last updated on 2021-10-02 at 13:27