Research project

Yrittäjyyskasvatuksen johtamisen kehittämishanke (YK-johtaminen)


Project Details
Start date: 01/03/2020
End date: 31/01/2022

Funder
Other Finnish

Abstract

Hanke pureutuu yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen ja erityisesti rehtorien rooliin yrittäjyyskasvatuksen johtajina. On nähty, että koulujen välillä on huomattavia eroja sekä yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallisuudessa että toimenpiteiden toteuttamisessa. Tässä hankkeessa selvitämme, miten yrittäjyyskasvatusta johdetaan Suomen parhaissa yrittäjyyskouluissa ja tutkimme mikä erottaa nämä "yrittäjämäiset kärkikoulut" ns. tavallisista. Samalla luomme kuvaa siitä, kuinka yrittäjyyskoulujen parhaimmat käytännöt voidaan levittää laajemmin muihin kouluihin. Löydöksistä tuotetaan sisällöllisiä ja menetelmällisiä materiaaleja, jotka ovat vapaasti koulujen käytettävissä TRALLA-palvelun (www.tralla.fi) kautta.

Valtakunnallisen 2,5-vuotisen hankkeen tavoitteena on:

- tunnistaa yrittäjyyskasvatuksen kärkikoulut sekä niiden parhaimmat käytännöt
- selvittää rehtorien roolia yrittäjyyskasvatuksessa sekä yrittäjyyskasvatuksen johtamisen ongelmakohtia
- kartoittaa yrittäjyyskasvatuksen johtamisen kehittämistarpeita
- tehdä suunnitelma, kuinka kärkikoulujen parhaimmat käytännöt voidaan jalkauttaa laajemmin kouluihin
- järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa rehtoreille workshopeja, joissa parhaimpia käytäntöjä esitellään.

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia yrittäjyyden edistämiseen perus- ja toisella kouluasteella sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hankkeen välittömät vaikutukset kohdentuvat erityisesti rehtoreihin, välillisesti hyötyvät kaikki perus- ja toisen asteen koulujen opetushenkilöstö sekä oppilaat. Näissä kouluissa on töissä noin 1 870 rehtoria, 59 960 opettajaa ja 890 000 opiskelijaa.


Keywords
Entrepreneurship education, leadership, entrepreneurial learning


Last updated on 2020-26-02 at 13:20