Research project

Biotalouden uudet tuulet (BUT)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2020
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract
Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja sekä saada yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle, jotta pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisatään kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on etsiä, luoda ja toteuttaa uusia avauksia, joilla voidaan tarttua biotalouden mahdollisuuksiin (mm. pk -sektorin energiatehokkuus, sininen biotalous, biohajoavat tuotteet/muovittomuus, pakkauskehitys). Hanke toimii RIS3- strategiaan pohjautuen ja tukee alueellista elinvoimaisuutta ja kehittymistä erityisesti biotalouden ja sen monipuolisten mahdollisuuksien kehittäjänä.LUT:n toiminta tukee alueellista kehittymistä ja yhteistyötä.


LUT Focus Areas


Last updated on 2020-20-03 at 08:26

Share link