Research project

Biotalouden uudet tuulet (BUT)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2020
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract
Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja sekä saada yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle, jotta pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisatään kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on etsiä, luoda ja toteuttaa uusia avauksia, joilla voidaan tarttua biotalouden mahdollisuuksiin (mm. pk -sektorin energiatehokkuus, sininen biotalous, biohajoavat tuotteet/muovittomuus, pakkauskehitys). Hanke toimii RIS3- strategiaan pohjautuen ja tukee alueellista elinvoimaisuutta ja kehittymistä erityisesti biotalouden ja sen monipuolisten mahdollisuuksien kehittäjänä.
Hankkeessa etsitään soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja palvelemaan Kymenlaakson hiilineutraalisuustavoitteita.
Hankkeessa verkostoidutaan myös kansainvälisesti, mikä edesauttaa Kymenlaakson roolin kasvamista bio- ja
kiertotaloudessa edistäen vähähiilisyyttä.
Hanke mahdollistaa Kinnon ja Xamkin toiminnan jatkumisen Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3 -strategian biotalouskärjessä. Biotalousstrategian toteutuksen kannalta oleellista on asiantuntijaryhmän toiminta ja edelleen kehittäminen, jota voidaan hankkeen avulla tukea. LUT:n toiminta tukee alueellista kehittymistä ja yhteistyötä. Yhteistyön tiivistyminen mahdollistaa entistä vaikuttavammat tki-tulokset.

www.xamk.fi/but


LUT Focus Areas


Last updated on 2020-14-04 at 08:59