Research project

Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla (UHASA)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2020
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa eteläisen Saimaan alueen jätevedenpuhdistamoiden kautta ympäristöön päätyvistä uusista haitta-aineista, kuten mikromuoveista ja lääkeaineista.

Lisäksi hankkeessa verrataan eri puhdistamotyyppien puhdistustehoja valikoitujen haitta-aineiden osalta, tutkitaan valikoitujen, jo käytössä-olevien lietteenkäsittelymenetelmien kykyä poistaa uusia haitta-aineita jätevesilietteestä sekä tarjotaan alueen toimijoille tietoa uusien haitta-aineiden esiintymisestä jätevesissä ja järviympäristössä. Hankkeessa saatavat tiedot uusien haitta-aineiden nykytilanteesta toimivat tärkeinä lähtökohtina jätevedenpuhdistamoiden haitta-aineita koskevan lainsäädännön kiristyessä.LUT Focus Areas


Last updated on 2020-18-03 at 10:12

Share link