Research project

Mikromuovien analysointiin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen
Strengthening the research infrastructure for identification of microplastics

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2020
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen tavoitteena on automatisoidun Raman-mikroskoopin hankinta, mikä mahdollistaa rinnakkaishankkeessa (Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla (UHASA), päärahoittaja Etelä-Savon maakuntaliitto) toteutettavan mikromuovitutkimuksen. Hankittavan laitteiston avulla mikromuovipitoisuuksia kartoitetaan jätevedenpuhdistamoiden jätevesistä ja jätevesilietteistä sekä puhdistettuja jätevesiä vastaanottavasta järviympäristöstä eteläisellä Saimaalla.LUT Focus Areas


Last updated on 2020-18-03 at 10:14