Research project

Hiilineutraali yrityspuisto (CNBP)

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/09/2019
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract
Imatran Korvenkantaan ollaan rakentamassa teollisuus- ja
yritysrakennusten keskittymää. Alue toimii energiatehokkaana kokonaisuutena
uusiutuvan energian lähteillä. ”Hiilineutraali yrityspuisto” -hankkeen
fokuksena on markkinatutkimustyö, alueen ja energian tuotannon sekä käytön
yleissuunnittelu, hankkeen kannattavuusarvio sekä hiilineutraalin yrityspuiston
liiketoimintamallien innovointi.

Kaavoitus on tärkeä osa CO2-päästöjen
vähentämistä kaupungeissa. CO2-päästövähennyksiä saadaan aikaan
rakennusteknisellä suunnittelulla, joka toteutetaan alusta alkaen uusiutuvan
energian järjestelmien ehdoilla. Sovellettavia teknologioita ovat muun muassa
aurinkosähkö, lämpöpumput ja varastointiratkaisut. Hiilineutraali yrityspuisto
tarjoaa yrityksille lisäarvoa imagoetuna sekä alentamalla käyttökustannuksia.LUT Focus Areas


Last updated on 2021-10-02 at 13:30