Research project

Media organizations in the era of contradiction: Toward sustainable business models in the Finnish media sector
Mediaorganisaatiot ristiriitojen aikakaudella: Kohti kestäviä liiketoimintamalleja Suomen mediasektorilla
(MediaSust)


Project Details
Start date: 01/01/2020
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish


Last updated on 2019-31-10 at 15:50