Other project

RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/09/2019
End date: 31/08/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Robotiikan hyödyntämisosaamisen kehittämiseksi hankkeessa muodostetaan yritysten ja oppilaitosten yhteinen alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto sekä näihin keskittyvä monialainen testaus-, kehittämisja innovaatioympäristö. Hankkeen matchmaking-toiminnalla edistetään eri yhteiskunnallisista ja kulttuurisista taustoista tulevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Markkinoinnin ja viestinnän avulla luodaan positiivista mielikuvaa miesvaltaisen teollisuusalan robotiikasta ja naisvaltaisen taloushallintoalan ohjelmistorobotiikasta sekä miehille että naisille.LUT Focus Areas


Last updated on 2021-10-02 at 13:30