Other project

Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/09/2019
End date: 31/08/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen tavoitteena on käynnistää kiinteistöautomaation ja älykkään energiajärjestelmän kehitysalustatoiminta. Lappeenrannan kaupungin laajan BACnet standardia hyödyntävän kiinteistöautomaatiojärjestelmän varaan mm. AIKO hankkeen avulla rakennettu data-alusta toimii kehitysalustan pohjana. Kehitysalustatoiminnan käynnistys, siihen liittyvien toimijoiden yhteistyön käynnistäminen, energiatehokkuustoimien ja -kokeilujen käytännön toteutus, erilaisten data-aineistojen (kuten kiinteistödata, energiadata, säädata) yhdistäminen, kaikki edellyttävät panostusta ja käynnistyshanketta, jolla kehitysalustan toiminta saadaan vakiinnutettua.

Hankekokonaisuuden ohessa toteutetaan integraatio, jossa Lappeenrannan kaupungin kiinteistöautomaatio ja älykkään energiajärjestelmän kehitysalustatoiminta osaksi sähkömarkkinoita ja kansallista voimajärjestelmää. Integraatio tulee mahdollistamaan kiinteistöjen energiatehokkaan ja kustannustehokkaan käytön ohella kysyntäjoustopalveluiden tarjoamisen joustomarkkinapaikoille. Business Finlandin rahoittaman HEILA-data-alusta on keskeisessä asemassa integraation onnistumisen kannalta.Last updated on 2021-10-02 at 13:30