Research project

4D printing of magnetic shape memory actuators and simulation of their operation in
digital pneumatics and hydraulics
Magneettisten muistimetallilaitteiden valmistus 4D-tulostuksen avulla ja niiden toiminnan
simulointi digipneumatiikka- ja hydrauliikkasovelluksissa


Project Details
Start date: 01/09/2019
End date: 31/08/2023

Funder
Academy of Finland


LUT Focus Areas


Last updated on 2019-25-06 at 14:07