Other project

TyöMAA

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/04/2019
End date: 31/01/2022

Funder
Other Finnish

Abstract

TyöMAA -hankkeen tavoitteena on, että entistä useampi Etelä-Karjalan lukiolainen opiskelee lukiossa pitkän
matematiikan. Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien tietämystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.

Tukemalla matematiikan opiskelua voidaan nykyistä paremmin turvata ylioppilaiden pääsy korkeakouluopintoihin suoraan lukio-opintojen jälkeen. Motivoimalla tyttöjä pitkän matematiikan opintoihin laajennetaan matemaattisten jatkoopintoalojen rekrytointipohjaa ja voidaan pienentää miesvaltaisten alojen segregaatiota. Matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla voi puolestaan lisätä miesten mielenkiintoa kyseisiä aloja kohtaan ja vähentää näin segregaatiota myös naisvaltaisilla aloilla.LUT Focus Areas


Last updated on 2021-10-02 at 13:07