Education project

Teknillisen mekaniikan koulutuskokonaisuus (TEMEKO)

14715
14715
14715

Principal Investigator

Project Details
Start date: 01/01/2019
End date: 31/12/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Teknillisen mekaniikan osaajista on huutava pula.

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa teollisuudessa työskenteleviä ja työttömiä tai osa-aikatyössä olevia konetekniikan osaajia teknillisen mekaniikan ja erityisesti dynamiikan asiantuntijoiksi. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa konetekniikan taustan omaaville työikäisille henkilöille tarjotaan soveltuvaa koulutusta teknillisen mekaniikan teemoihin liittyen älykkään erikoistumisen periaatteen mukaisesti yhdistämällä elinkeinoelämän tarpeet ja yliopiston osaaminen. Hankkeessa tarjottavan koulutuksen avulla koulutukseen osallistuvat henkilöt saavat ammatillista perusosaamista, mikä antaa heille paremman aseman työmarkkinoilla. Hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti Etelä-Karjalan alueella asuvat ihmiset.

LUTn konetekniikan yksikkö on todellinen pioneeri, mitä tulee verkko-opetukseen ja etänä suoritettaviin tutkintoihin. Perusopetuksen käytössä olevat digitaaliset opetusmenetelmät on havaittu erittäin
toimiviksi ja opiskelijapalautteen perusteella olemme onnistuneet digitaalisessa toteutuksessa loistavasti. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuus kohdennettuihin teknillisen mekaniikan opintoihin myös niille, jotka ovat työelämässä, eivätkä tähtää tutkintoon, mutta jotka hyötyisivät uudesta osaamisprofiilista. Koulutuksen avulla vastataan kansalliseen työvoiman osaamistarpeeseen, josta on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana vakava ongelma.

Koulutusmalli mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen riippumatta koulutettavan henkilön sosiaalisesta asemasta, aiemmasta koulutuksesta tai sukupuolesta. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja siinä järjestetään neljä koulutuskokonaisuutta teknillisen mekaniikan eri teemoihin liittyen. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa yhteensä 190 osallistujaa eri kurssikokonaisuuksiin.Last updated on 2020-20-02 at 09:40