Research project

Liiketoimintariskin hallinta luomuviljan tuotanto- ja toimitusverkostossa
(Business risk management in organic grain supply networks)

14715
14715

Project Details
Start date: 01/01/2019
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Kahden viime vuoden poikkeuksellisen vaikeat satokaudet ovat korostaneet tarvetta hallita paremmin niin viljanviljelijöiden kuin jalostajien liiketoimintariskejä. On ilmeistä, että saatavuutta ja hintatasoa pystytään hallitsemaan paremmin parantamalla jalostusportaan ja viljantuotannon yhteispeliä. Viljatilan tuotannon kannattavuutta ja riskienhallintaa on tarkasteltava yli luomun viljelykierron ottaen huomioon myös tilanteet, joissa viljely ei tuotakaan tavoiteltua laatua. Jotta luomuviljaa voidaan viljellä, myös kiertoon kuuluville palkokasveille ja muulle "lankeavalle tuotannolle" on oltava toimivat markkinat. Pitkän tähtäimen kannattavuus ei voi nojautua vain nykyiseen: uusia, tulevaisuuden ratkaisuja on etsittävä jatkuvasti. Tarvitaan vaihtoehtoisia tuotantotapoja, tuotettavia kasveja, sopimusmalleja, jakelukanavavaihtoehtoja, kehityskumppaneita, kokeiluja, tiedon hankintaa, jalostamista ja jakamista.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä ja aktivoida luomuviljan viljelijöitä ja jalostamiseen liittyviä yrityksiä kehittämään liiketoimintariskien hallintaansa itsenäisesti ja yhteistyössä. Liiketoimintariskien hallinnassa korostuvat erityisesti viljelijäyhteenliittymien rooli tuotannon ja jalostuksen välisenä linkkinä, viljelykierron ja olosuhteiden vaikutusten tasaajana sekä innovatiivisten ratkaisujen etsijänä ja mahdollistajana.

Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston Toimitusketjun johtamisen ja kestävien liiketoimintamallien tutkimusryhmä.


Keywords
Organic grain, farms, supply network, business risk management


Last updated on 2019-08-04 at 13:46