Research project

Puhallus - Kiinteän biopolttoaineen uusi toimitusratkaisu ja siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitystä

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/11/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Puhallus-hankkeen tavoitteena on tutkia kiinteän biopolttoaineen uutta toimitusratkaisua ja siirrettävää hakelämpökeskusta (lämpökontti), joka soveltuu muutostarpeita vaativille suurkiinteistökokoluokan lämpökeskuksille ja uutena lämmitysratkaisuna omakotitaloa suuremmassa kokoluokassa oleville kiinteistöille. Biomassan uudella toimitusratkaisulla yhdessä siirrettävän lämpökontin avulla pystytään korvaamaan etenkin vanhoja öljylämmityskohteita ja samalla pystytään saavuttamaan kustannus- ja päästöhyötyjä Etelä-Savon maakunnan omilla biomassavarannoilla. Uudessa toimitusratkaisussa autokuormassa oleva hake puhalletaan siirrettävän lämpökontin integroituun hakevarastoon. Uusi toimituslogistiikka mahdollistaa hakekuorman tyhjentämisen letkulla ahtaisiin kohteisiin tai korkealle siiloon, jolloin kuorman saa purettua öljyauton tavoin. Toimituslogistiikan tyhjennystekniikka soveltuu myös pelleteille ja kiinteille materiaaleille kuten oljelle, kuorelle ja muille vastaaville materiaaleille.

Hanke sisältää toimituslogistiikan käytettävyyden analysoinnin hakkeen jakelussa lämpökeskuksille sekä toimitusratkaisun ja siirrettävien lämpökonttien markkinapotentiaalin arvioinnin. Hankkeessa selvitetään suurimpia öljyä käyttäviä kiinteistöjä maakunnasta ja niiden muutostarpeita. Lisäksi kartoitetaan toimialan yrityksiä, jotka ovat halukkaita yhteistyöhön ja selvitetään potentiaalista maakunnan yhteistä haketerminaalia. Terminaalin ideana olisi koota alan pk-yrityksiä tuottamaan lisäpalveluja polttoaineen jalostuksen ja toimituksen ympärille. Hankkeessa suoritetaan myös pilottikokeita, joissa testataan käytännössä hakkeen sekä muiden biomateriaalien puhallusta kontista eri sovelluksissa. Lisäksi hankkeessa suoritetaan energiatehokkuuden ja hiilitaseen vertailulaskelmia uuden hakkeen ja perinteisen öljyn toimitus- ja käyttöratkaisujen välillä. Lisäksi selvitetään uuden ratkaisumenetelmän kustannuksia ja tarkastellaan sen kilpailukykyä verrattuna nykyisiin ratkaisumenetelmiin.

Hanke toteutetaan LUT-yliopiston Bioenergian laboratorion tutkimusryhmän toimesta. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja Suur-Savon Energiasäätiö. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat SKAL Itä-Suomi ry, Kome Oy, Metsäenergia Meter Oy, Lämpösi Oy, Biofire Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy.


Keywords
blow, biomass, delivery, container, heating, oil


LUT Focus Areas


Last updated on 2019-09-01 at 09:18