Research project

Hiilivapaa Etelä-Savo

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/11/2018
End date: 31/08/2020

Funder
Other Finnish

Abstract


”Hiilivapaa Etelä-Savo” hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat
päästö- ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot hiilineutraaliuteen pääsemiseksi Etelä-Savossa.
Hiilidioksidineutraali maakunta tarkoittaa, että maakunnan sisäinen toiminta ei
muuta ilmakehän hiilipitoisuutta. Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa ilmakehään
vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä.

Hankkeen avulla saadaan tietoa Etelä-Savon maakunnan energian tuotannon, käytön ja
hiilensidonnan välisistä yhteyksistä, jotka mahdollistavat kestävän
hiilioksidivapaan maakunnan rakentamisen. Hankkeessa asetetaan
energiatuotannolle, -käytölle ja hiilensidonnalle ajalliset tavoitteet ja
luodaan mittarit niiden viranomaisseurantaan. Näin voidaan seurata dynaamisesti
hiilidioksidivapaan Etelä-Savon tilanteen kehittymistä ja reagoida
aluehallinnollisesti muutoksiin ajoissa. Hankkeessa perustetaan alueellinen
ilmastotyöryhmä tulosten jalkauttamiseksi käytäntöön. Hankkeessa tehtävillä
toimenpiteillä tuetaan ilmastoryhmän käytännön päätöksentekoa.

Hiilivapaan maakunnan tarkastelulla voidaan osoittaa mahdollisuudet
elinkeinoelämän kestävään kehittämiseen. Hiilivapaa maakunta houkuttelee uutta
yritystoimintaa ja luo uskoa ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävästä
tulevaisuudesta alueella. Lisäksi hiilidioksidivapaa maakunta luo positiivista
kuvaa yhteisiin tavoitteisiin pyrkivästä maakunnasta ilmastonmuutoksen
hillitsemisen edelläkävijänä.

Hankkeen kesto on 11/2018-8/2020. Hankkeen koordinaattorina toimii
LUT-yliopisto ja hankepartnereina Helsingin yliopisto (Ruralia instituutti) ja
Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),
Mikkelin seudun aluekehitysrahasto sekä Suur-Savon energiasäätiö.

LUT Focus Areas


Last updated on 2020-17-06 at 12:41