Other project

Nuorista voimaa e-urheiluun

14715

Project Details
Start date: 01/09/2018
End date: 30/04/2019

Funder
Other Finnish

Abstract

Nuorista voimaa e-urheiluun hankkeessa edistetään elektronisen urheilun ekosysteemin ja siihen liittyvän osaamisen ja yrittäjyyden syntyä Etelä-Karjalaan.

Kyseessa on nopeasti kasvava ja kansainväli­nen ala. Etelä-Karjalassa on aloittanut toimintansa Trailblazers -joukkue, joka on ehtinyt jo saada menestystä pelirintamalla. E-ur­heilu sisaltää pelaamisen ja tapahtumien lisaksi monia muitakin mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeessa opitaan kansainvälisten e-urheiluekosysteemien toiminnasta ja ra­kentamisesta, kehitetään ja pilotoidaan uusi palvelumalli yritys- ja tuotteistamiskonseptiin seka hankeratkaisualusta. Hankkeen aikana kehitettyjä uusia toimintamalleja ja välineitä pilotoidaan kahdessa uudessa tapahtumassa, jotka järjestetään hankekauden lopulla. Hanke hyödyntää myos muiden LUT:n innovaatiotoiminnan edistä­miseksi käynnissä olevien hankkeiden oppeja.Last updated on 2019-08-04 at 14:35