Research project

Uudet kokonaisvaltaiset toimintamallit biokaasun tuotannon materiaalitehokkuuden ja lopputuotteiden kierrätyslannoitevalmistepotentiaalin parantamisessa

14715
14715
14715

Project Manager

Project Details
Start date: 01/08/2018
End date: 31/12/2020

Funder
Other Finnish

Abstract

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä
biokaasuprosessin toiminnasta ja edistää koko arvoketjun materiaalitehokkuutta.
Hankkeessa tarkastellaan erilaisten raaka-aineiden, kuten puhdistamolietteen,
biojätteen ja vihermassan hyödyntämistä biokaasun tuotannossa
pilot-mittakaavassa. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti prosessin
optimointiin, materiaalitehokkuuteen ja mädätejäännöksen kierrätyslannoite-valmistepotentiaaliin.


Hankkeen
päärahoittaja on Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR). Osarahoittajat ovat Mikkelin
yliopistokeskus, Mikkelin kaupunki, Metsäsairila Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö
sr.LUT Focus Areas


Last updated on 2020-07-10 at 09:43