Research project

Public-Private partnership kiinteistöjen energianteokkuusinvestoinneissa

14715
14715
14715

Project Details
Start date: 01/05/2018
End date: 31/03/2021

Funder
Other Finnish

Abstract

Kiinteistöjen energiatehokkuusparannukset ovat tärkeä osa-alue vähähiiliseen talouteen pyrittäessä. Kaupungeilla on omistuksessaan laajoja kiinteistöomaisuuksia, joiden energiatehokkuutta parantamalla on mahdollista saada nopeita tuloksia erityisesti hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentämiselle.

Energiamarkkinat ja -teknologiat ovat nopeasti muuttumassa. Markkinalle tulee uusia tuotantomuotoja, kuten aurinkoenergia ja lämpöpumput sekä energian varastointi. Uudet teknologiat mahdollistavat myös kiinteistöjen osallistumisen säätömarkkinaan. Taajuuden säätömarkkinaan osallistuminen vaatii riittävää volyymiä, energiajärjestelmien ja -automaation sekä sähkömarkkina osaamista.

Energiatehokkuus on nopeasti kasvavat kansainvälinen markkina. Kokoamalla paikallisista PK-yrityksistä osaaminen ja kehittämällä tästä konsepti saadaan aikaan vientituote. Esimerkiksi Saksassa PK-yritykset eivät ole käynnistäneet energiatehokkuusparannuksia, vaikka sille on selvä kysyntä.

Lappeenrannan teknisen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet osaamista energiajärjestelmien ja energiatehokkuuden alueelle jo vuosikymmeniä. Alueella on myös paljon PK-yritystoimintaan, joiden osaamisen integroinnilla yhdessä LUT:n tutkimuksen kanssa voidaan toteuttaa energiatehokkuuden selvitys- ja toteutusprojekti

Lappeenrannnan ja Imatran valituille kiinteistöille. On erittäin tärkeää, että tutkimuksella hankittua osaamista siirtyy paikallisiin yrityksiin ja sitä kautta syntyy uutta liiketoimintaa nopeasti kasvaville kansainvälisille markkinoille.

Kaupunkien investointeja rajoittavat rahoitusmahdollisuudet: veroja ei voida juurikaan korottaa ja samaan aikaan infrastruktuuri-investointien tarve kasvaa kaupungistumisen myötä. Kaupunkien kiinteistömassat ja tasearvot ovat suuria. Lappeenrannassa noin 400 000 m2 ja Imatralla yli 100 000 m2. Toisaalta yksityistä pääomaa on edullisesti saatavissa, joten on tärkeää kehittää toimintamalli julkisen ja yksityisen rahoituksen välille. Institutionaalisten sijoittajien tavoitteena on riskitön pitkän ajan tuotto. Mitä alhaisempi sijoittajan riski on, sitä edullisemmaksi investoinnin rahoituskustannukset tulevat. Energiatehokkuusinvestoinnit parantavat rakennettujen kiinteistöjen tuottoa.

Lappeenranta ja Imatra ovat linjanneet strategioissaan sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen että omaisuuden myynnin. Kiinteistöjen myynnillä ja sijoittajien kanssa yhteistyöllä saadaan nopeutettua julkisomisteisten kiinteistöjen CO2 päästövähennyksiä.

Kiinteistöjen perusparannusten ja energiatehokkuusinvestointien nopeuttaminen parantaa myös alueen työllisyyttä.LUT Focus Areas


Last updated on 2020-19-11 at 15:03